Manažer/ka projektu Mistrovská zkouška-systém

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Manažer/ka projektu Mistrovská zkouška – systém.

Popis pracovní pozice:

Manažer/ka projektu zodpovídá za plánování, organizování a řízení realizace projektu tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu. Dále má na starosti komunikaci se zainteresovanými stranami projektu, a to především se zástupci MPSV, MŠMT, sociálních partnerů a rovněž s odbornou veřejností)

Stručně o projektu

Plný název projektu:  Vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací v ČR

Zkrácený název projektu: Mistrovská zkouška - systém

Projekt je připravován a bude realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 1. Modernizace institucí trhu práce, specifický cíl 1.4.2. Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání (výzva č. 20). Předmětem projektu je navrhnout a rozpracovat všechny prvky potřebné k plošnému zavedení mistrovské zkoušky a nastavit k tomu všechny potřebné procesy. Těmito prvky jsou kvalifikační a hodnotící standardy mistrovských kvalifikací, obsahové rámce a společné části zadání mistrovských zkoušek, osnovy vzdělávacích programů pro zájemce o mistrovské kvalifikace a učební texty pro tyto vzdělávací programy. K tomu všemu budou zpracovány
a v závěru projektu revidovány metodiky.

Tento systém a jeho prvky bude sloužit cílovým skupinám, které budou vytvořený systém mistrovské zkoušky a jeho jednotlivé prvky rozvíjet, aktualizovat a aplikovat do dalšího vzdělávání a ověřování jeho výsledků (podrobně uvedeno v položce přínosy pro cílové skupiny). Tento systém a jeho prvky budou primárně implementovány v navazujícím projektu v investiční prioritě 1.3. "Implementace systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací v ČR" (zkrácený název "Mistrovská zkouška - realizace"). Důležitým úkolem manažera projektu bude úzce spolupracovat s tímto projektem tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů.

Celková doba projektu je 48 měs.

 

Požadujeme:

 • vysokoškolské magisterské vzdělání,
 • zkušenosti s řízením projektů obdobného rozsahu,
 • řízení integrace a rozsahu projektu,
 • řízení kvality a rizik projektu,
 • zkušenost v projektovém řízení podle metodiky PRINCE 2 (kategorie Practitioner) nebo IPMA (level C),
 • prezentační schopnosti a dovednosti,
 • samostatnost, spolehlivost, flexibilita,
 • schopnost diplomacie, strukturovaného uvažování a dotahování úkolů
 • schopnost týmové práce a zkušenosti s vedením týmů
 • odborná znalost tématu výhodou

 Nabízíme:

 • samostatnou, zodpovědnou a různorodou práci
 • platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, PT 14
 • získání pracovních zkušeností v prostředí odborné instituce
 • možnost profesního rozvoje
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů Sick Days
 • flexibilní pracovní dobu
 • možnost Home Office
 • stravenky
 • zvýhodněný mobilní tarif
 • pracoviště v Praze 10 – Hostivaři
 • předpokládaný nástup 1. 1. 2017

V případě zájmu o nabízenou pozici Manažer/ka projektu vyplňte online strukturovaný životopis ve formátu Europass na http://www.europass.cz/co-je-europass/zivotopis/ a zašlete jej s motivačním dopisem na emailovou adresu personalni@nuv_cz.

 Do předmětu mailu uveďte název pracovní pozice (Manažer/ka projektu Mistrovská zkouška-systém).