RVP pro střední odborné vzdělávání

Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání roztříděné podle kategorií soustavy oborů vzdělání:

 

OBORY J
OBORY E
OBORY H
OBORY L0 A M
KONZERVATOŘE
NÁSTAVBOVÉ STUDIUM Opatření ministryně k úpravám RVP SOV - srpen 2016

Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění  rámcové vzdělávací  programy pro střední odborné vzdělávání. Změna se týká vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a to v důsledku novely školského zákona č. 82/2015 Sb.

Školy upraví své ŠVP nejpozději do 1. září 2017.


 

Změna RVP - září 2015

Dodatkem k RVP pro obor vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie  se mění minimální počet hodin matematického vzdělání z 8 na 10 hodin po dobu vzdělávání. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2015, počínaje 1. ročníkem vzdělávání.

Přehled dalších změn RVP


Metodiky tvorby ŠVP SOV

Zde se můžete seznámit s metodickými doporučeními pro tvorbu ŠVP, jež byly vyvinuty a v praxi ověřeny v projektu Kurikulum S.

Další důležité informace pro školy

Informace zde zveřejněné se týkají podrobností vzdělávání ve středním odborném vzdělávání. 


 

Dobíhající učební dokumenty

Na těchto webových stránkách jsou vystaveny učební dokumenty, podle kterých se ve středním odborném školství vyučovalo před zavedením rámcových vzdělávacích programů (kromě učebních dokumentů schválených pro jednotlivé školy).

Dobíhající učební osnovy pro SOV

Na těchto webových stránkách jsou vystaveny učební osnovy, podle kterých se ve středním odborném školství vyučovalo před zavedením rámcových vzdělávacích programů (kromě učebních dokumentů schválených pro jednotlivé školy).