Kontakty - tým prevence

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Adresa pracoviště: Novoborská 372/8, 190 00 Praha 9 - Prosek

 

Kontakty: 

   

PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.,  e-mail: lucie.myskova@nuv_cz, telefon 283 881 250, linka 33

Vedoucí oddělení pro ústavní a ochrannou výchovu a prevenci rizikového chování a psycholožka - odborná pracovnice pro oblast ústavní výchovy a primární prevence rizikového chování

 

Mgr. Barbora Orlíková, PhD., e-mail: barbora.orlikova@nuv_cztelefon 283 881 250, linka 36

Psycholožka - odborná pracovnice pro oblast primární prevence rizikového chování

   

Mgr. Vítězslav Slíva, e-mail: vitezslav.sliva@nuv_cz , telefon 283 881 250, linka 36

Odborný pracovník pro oblast primární prevence rizikového chování

 

Společný služební telefon: 774 089 189