Krajské koordinátorky pro péči o děti s poruchami autistického spektra

(aktualizace 18. 9. 2018)

KRAJ

JMÉNO

ŠPZ

ADRESA

TELEFON

E-MAIL

Jihočeský

Mgr. Jana Písková

SPC

Štítného 3,
České Budějovice
370 01

601 378 041

spcmp.cb@seznam.cz

Jihomoravský

Mgr. Zuzana Žampachová

SPC

Štolcova 16,
Brno
618 00

548 424 075

zampachova@autistickaskola.cz

Karlovarský

Mgr. Iva Habartová

SPC

Hradební 17,
Cheb
350 02

739 322 352

spc_cheb@volny.cz

Královéhradecký

Mgr. Eva Jarková

SPC

Hradecká 1231,
Hradec Králové III
500 03

495 514 681
606 762 981

specialnicentrum@seznam.cz

Liberecký

Mgr. Zdeňka Sokolová

SPC

28. října 1872,
Turnov
511 01

481 312 140
778 772 338

sokolova.zdenka@pppsemily.cz

Moravskoslezský

Mgr. Michaela Mlynarczyková

SPC

Kpt. Vajdy 1a,
Ostrava
700 03

596 768 131

spc.mlynarczykova@zskptvajdy.cz

Olomoucký

Mgr. Kateřina Lamačová

PPP a SPC Olomouckého kraje

U Sportovní haly 1,
Olomouc
779 00

585 235 246

lamacova@ppp-olomouc.cz

Pardubický

Mgr. Markéta Jirásková

SPC

Komenského 432,
Pardubice
530 03

466 049 918
736 753 652

jiraskova@svitani.cz

Plzeňský

PhDr. et Mgr. Petra Průchová

SPC

Macháčkova 43,
Plzeň
318 00

377 539 337
777 354 734

pruchovape@skolymach.cz

Praha

Mgr. Kateřina Šanderová

SPC

Chotouňská 476,
Praha 10
108 00

274 772 945

spcchotounska@volny.cz

Středočeský

Mgr. Vladimíra Nedbalová

PPP

Jaselská 826,
Kolín
280 02

321 722 116

nedbalova@pppsk.cz

Ústecký

Mgr. Vanda Korandová

SPC

Trnovanská 1331,
Teplice
415 01

417 537 428

vanda.korandova@spcteplice.cz

Vysočina

Mgr. Ilona Dohnalová

SPC

Demlova 28,
Jihlava
586 01

567 570 048

dohnalova.spcji@centrum.cz

Zlínský

Mgr. Petra Slováková

SPC

Středová 4694,
Zlín
760 05

577 241 256

slovakova@skola-spc.cz

Případné změny a doplnění k výše uvedeným údajům zasílejte prosím na e-mail svetlana.durmekova@nuv.cz.