13

Jak učím z pohledu rodičů

V rámci projektu Cesta ke kvalitě byl pro školy připraven evaluační nástroj Anketa pro rodiče.
Škola sama si vybere, které otázky z široké nabídky rodičům nabídne. O tomto nástroji, podobně i o anketách pro žáky a učitele, se lze dozvědět více i z pdf-iconpřílohy 4. čísla bulletinu Na cestě ke kvalitě.
O užití tohoto nástroje a výběru otázek rozhoduje ředitel školy, resp. jím pověřený učitel. Když se s tímto nástrojem seznámíte, můžete ovlivnit jak jeho užití ve škole, tak výběr otázek, na které by vás odpovědi nejvíce zajímaly.