10

Jak učím z pohledu mých žáků

Zajímá vás, jak žáci vnímají vaší výuku? V rámci projektu Cesta ke kvalitě bylo pro tento účel vytvořeno a ověřeno několik evaluačních nástrojů. Dotazník pro žáky s názvem Interakce učitele a žáků přinese učitelům zpětnou vazbu o silných stránkách ve stylu práce se žáky i případných rezervách, jak je popisují sami žáci.
Učitelé cizího jazyka mohou získat zajímavou zpětnou vazbu prostřednictvím dotazníku Strategie učení se cizímu jazyku.
K tomu, jak vést skupinový rozhovor se žáky, kteří opouštějí školu, lze využít postup navržený a osvědčený u evaluačního nástroje Skupinová bilance absolventů.
Pokud se škola chce dozvědět více o tom, jak na ni, na výuku a na další aspekty činnosti školy nahlížejí žáci, je možné využít Anketu pro žáky. Ředitel školy – či jím pověřená osoba – si vybere z pestré nabídky otázek ty, které chce žákům aktuálně položit. O tomto nástroji, podobně i o anketách pro rodiče a učitele, se lze dozvědět více i z pdf-iconpřílohy 4. čísla bulletinu Na cestě ke kvalitě.