12

Jak učím z pohledu mého a mých kolegů

V rámci projektu Cesta ke kvalitě byly vytvořeny sebehodnoticí archy a archy pro kolegiální hodnocení učitelů. Tyto archy vycházejí z komplexního popisu kvality učitelovy práce a je možné se s nimi a s možnostmi jejich užití seznámit v pdf-iconmanuálu u evaluačního nástroje Rámec profesních kvalit učitele.
Doporučení pro vedení učitelského portfolia a práci s ním lze nalézt u evaluačního nástroje Profesní portfolio učitele.
V rámci obou jmenovaných nástrojů, ale i samostatně, je možné využít ověřené hospitační archy na mapování metod a forem výuky (Metody a formy výuky), které učitelé užívají, a jak se jim daří ve výuce navozovat situace podporující rozvoj kompetencí k učení žáků (Učíme děti učit se). Pro výuku na středních odborných učilištích je speciálně určen hospitační arch Výuka v odborném výcviku.
K sebehodnocení práce učitele v oblasti práce s cíli kurikula při jejich plánování, realizování a hodnocení může být užitečný posuzovací arch, se kterým se můžete seznámit u evaluačního nástroje Mapování cílů kurikula.
Sebereflexi výuky učitelům cizího jazyka může být nápomocný evaluační nástroj Strategie učení se cizímu jazyku kurikula, který obsahuje primárně dotazník pro žáky, ale i pro učitele k mapování podpory různých strategií učení.