01

Kvalita autoevaluace

Kvalitu autoevaluace je možné popsat a případně reflektovat prostřednictvím Kritérií pro hodnocení plánu, procesu a zprávy o vlastním hodnocení školy (tzv. metaevaluační kritéria). Ta byla vytvořena pdf-iconv pracovní skupině složené z ředitelů škol ze školských asociací, zástupců zřizovatelů z krajů a obcí a České školní inspekce.
Metaevaluační kritéria vznikla ve dvou verzích:
Prvotní verze metaevaluačních kritérií byla publikována i jako příloha 2. čísla bulletinu Na cestě ke kvalitě. Ta byla později jen mírně upravena s ohledem na změny školského zákona.
K metaevaluačním kritériím vznikla i pdf-iconmetodika pro práci s nimi a byla aplikována do SW podpory na portálu evaluačních nástrojů.
K metaevaluačním kritériím vydala své stanovisko: