05

Rámec pro vlastní hodnocení školy - metodický průvodce

Cílem tohoto nástroje je nabídnout vedení školy relativně rychlou sebereflexi, aby jeho použitím bylo uceleně a smysluplně provedeno vlastní hodnocení školy.
V rámci projektu Cesta ke kvalitě vznikl zastřešující evaluační nástroj pdf-iconRámec pro vlastní hodnocení školy. Jedná se o metodický průvodce autoevaluačním procesem. V době vzniku pomáhal školám splnit aktuálně platnou legislativní povinnost automatickým vygenerováním Zprávy o vlastním hodnocení školy poté, co byl ve škole v elektronické podobě vyplněn na portále evaluačních nástrojů. Věříme, že jeho užitečnost oceníte i nyní a jeho použitelnost je nadčasová.
Rámec pro vlastní hodnocení školy je vhodný pro použití ve školách, které s autoevaluací teprve začínají (např. základní umělecké školy), a dále v těch, kde by systematičtěji pojatá autoevaluace mohla postrádat smysl (kupř. malotřídní školy).
Záleží na řediteli školy, zda Rámec pro vlastní hodnocení školy vyplní sám, nebo ve spolupráci s širším vedením školy. Možné, resp. vhodné, by bylo, kdyby se časem dařilo pro vyplňování shromažďovat objektivnější opory, než je pouze úsudek vedení školy. V tomto smyslu by bylo případné využít informace z jiných nabízených evaluačních nástrojů.
pdf-iconmanuálu nástroje naleznete popis cílů nástroje, principy fungování (teoretická východiska a koncepci nástroje), postup pro práci s nástrojem, popis procesu ověřování, doporučení pro práci s nástrojem i pdf-iconkritéria a škály nástroje.
Rámec pro vlastní hodnocení školy je metodicky obdobný systému pro hodnocení kvality ve veřejné správě, tj. modelu CAF (společný hodnoticí rámec).
Autorkou nástroje je RNDr. Martina Kekule, Ph.D., z external-iconkatedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.