07

O projektu Cesta ke kvalitě

Cesta ke kvalitě byl národní projekt ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s plným názvem „AUTOEVALUACE – Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“ (CZ.1.07/4.1.00/06.0014). Projekt partnersky realizoval Národní ústav odborného vzdělávání (později nástupnický Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) a Národní institut pro další vzdělávání. Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.
external-iconProjekt byl plánovaný jako tříletý. V průběhu jeho řešení došlo k prodloužení, takže byl realizován v období květen 2009 – srpen 2012.
Projekt byl připraven pro mateřské školy speciální, základní školy, základní umělecké školy, střední školy, konzervatoře a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.
Projekt Cesta ke kvalitě se zaměřoval na všestrannou podporu škol v oblasti vlastního hodnocení s dvěma hlavními cíli:
  • Podpořit vlastní sebereflexi škol jako efektivního prostředku řízení v decentralizovaném systému.
  • Vhodně provázat autoevaluaci a externí evaluaci, a sice v diskusi se školami, zřizovateli a ČŠI.
Konkrétnější cíle a veškeré výstupy projektu jsou uvedeny u jednotlivých aktivit. Projekt měl čtyři hlavní aktivity:
Souhrnný obsah všech výstupů je možné nalézt zde.