05

Rady a pomoc

V rámci projektu Cesta ke kvalitě realizovalo poradenskou činnost 27 poradců autoevaluace, kteří poskytovali podporu školám při řešení otázek týkajících se vlastního hodnocení. Poradci jsou převážně zkušení vedoucí pracovníci škol. Jejich povinností bylo absolvovat kurz Koordinátor autoevaluace a Poradce autoevaluace, absolvovat minimálně pět intervencí ve školách. Někteří z nich však absolvovali až 20 intervencí. V rámci projektu byla realizace jejich praxe podpořena supervizními setkáními a dalším vzděláváním. Jejich znalostí a zkušeností je možné využít i nyní.
Možnosti další spolupráce s poradci jsou popsány pdf-iconv letáku a způsob poradenství představen v publikaci pdf-iconPoradenství v oblasti autoevaluace.
Seznam poradců – s kontakty a regionální příslušností – je k dispozici zde. Je potřeba mít na zřeteli, že údaje byly aktuální v březnu 2012.
Uvádíme zde i odpovědi na pdf-iconnejčastěji kladené otázky během trvání projektu Cesta ke kvalitě.