02

Hlavní výstupy aktivity – A. Výzkum a analýzy

Cílem bloku aktivit s názvem Výzkum a analýzy bylo shromáždění a analýza informací týkajících se procesů podpory autoevaluace a vybraných domácích i zahraničních nástrojů a tvorba srovnávacích studií o autoevaluaci škol ve vybraných zemích. Výstupy výzkumné a analytické části projektu tvořily důležité podklady pro řešení dalších klíčových aktivit projektu, zároveň se v této aktivitě realizovalo několik kvalitativních i kvantitativních šetření a analýz, které pomohly následně určit přidanou hodnotu celého projektu (viz níže pdf-iconZávěrečná zpráva z výzkumu v projektu Cesta ke kvalitě).
V rámci této aktivity bylo realizováno deset výzkumných aktivit, které přinášejí informace o tom, jak probíhají autoevaluační procesy ve školách, jaké mají školy zkušenosti či kde vnímají určitá úskalí. Do výzkumu byly zapojeny školy všech typů, které mohly být projektem podpořeny (od MŠ speciálních, přes ZŠ po SŠ).