03

Autoevaluace – inspirativní praxe z Česka

V rámci projektu Cesta ke kvalitě bylo shromážděno 24 příkladů realizace autoevaluace v českých školách. Tyto příklady byly soustředěny a sepsány pod odbornou garancí a mohou sloužit jako inspirace pro ostatní.
Základní informace o procesu vzniku naleznete v úvodním slově odborné garantky Jany Poláchové Vašťatkové.