12

Autoevaluace – empirické výzkumy

V rámci projektu Cesta ke kvalitě bylo sledováno, jaká je praxe českých škol při realizaci vlastního hodnocení školy a jak se tato praxe případně proměňuje. K tomuto zkoumání byly využívány metody dotazníků, anket a rozhovorů, doplněných pravidelně realizovanými přehledy o odehrávajících se aktivitách v ČR v období květen 2009 až duben 2012. Výsledky těchto dílčích šetření přinášejí následující zprávy: