GARANTI TÉMAT

O témata diskuzního fóra se starají odborní pracovníci. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou také revidovány oborovými didaktiky ve spolupráci s odbornými skupinami.

Matematika a její aplikace - Mgr. Václav Bendl

Český jazyk, komunikační a slohová výchova - Mgr. Miloš Mlčoch, PhD.  

Literární výchova - Mgr. Petr Koubek   

Informatika a ICT - Mgr. Daniela Růžičková

Fyzika - Mgr. Jakub Holec  

Předškolní vzdělávání - Mgr. Hana Splavcová  

Člověk a technika - doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. 

Cizí jazyky - PhDr. Jitka Tůmová

Revize RVP - 1. stupeň ZŠ - Mgr. Hana Havlínová, Ph.D.

Člověk a zdraví (zdraví, bezpečnost, tělesní výchova) - Mgr. Petr Polívka

Osobnostní a sociální výchova - Mgr. Anna Pospíšilová

Výchova demokratického občana - Mgr. Alena Hesová

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Mgr. Markéta Pastorová

Environmentální výchova - Mgr. Jakub Holec

Mediální výchova - Mgr. Markéta Pastorová