Vedení revizí 

Mgr. Jaroslav Fidrmuc
náměstek pro řízení Sekce pro všeobecné vzdělávání

Koncepční skupina revizí 

RNDr. Miroslav Bartošek
expert SOV

PhDr. Olga Kofroňová, Ph.D.
vedoucí oddělení pro koncepci kurikula

PhDr. Helena Marinková, Ph.D.
zástupkyně náměstka sekce pro všeobecné vzdělávání

Ing. Jitka Pohanková
koncepční pracovnice Sekce pro kvalifikace, počáteční a další odborné vzdělávání

Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D.
odborná pracovnice, aktualizace RVP

PaedDr. Karel Tomek
koncepční pracovník oddělení pro koncepci kurikula 

Garanti revizí

Český jazyk
Mgr. Ivana Kolářová
Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.

Cizí jazyky
PhDr. Jitka Tůmová

Literární výchova
Mgr. Petr Koubek

Matematika a její aplikace
Mgr. Václav Bendl

Dějepis
RNDr. Josef Herink

Zeměpis (Geografie)
RNDr. Josef Herink

Umění a kultura
PaedDr. Markéta Pastorová

Průřezová témata
PaedDr. Markéta Pastorová

Společenskovědní vzdělávání
Mgr. Alena Hesová

Informatika a ICT
Mgr. Daniela Růžičková
Ing. Eva Fanfulová
Mgr. Michala Podrázká

Chemie
PhDr. Martina Černá

Biologie, přírodopis
Mgr. Jakub Holec

Primární vzdělávání
PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

Předškolní vzdělávání
Mgr. Hana Splavcová
Bc. Jana Smolkova

Tělesná výchova, bezpečnost a obrana
Mgr. Petr Polívka

Osobnostní a sociální výchova
Mgr. Anna Pospíšilová

Člověk a svět práce
Ing. Kateřina Lichtenberková
Mgr. Petr Chaluš

Speciální vzdělávací potřeby
PhDr. Renata Votavová

Člověk a technika
doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Výchova ke zdraví
PhDr. Jan Tupý

Fyzika
Mgr. Karel Heřman