Dotazníky a inventáře

Pracovní verze posuzovací škály k vyhledávání nadaných předškoláků doplněná elektronickými materiály k jednotlivým otázkám dotazníku byla vytvořena v rámci projektu MŠ Kopřivnice a je dispozici na stránkách věnovaných tomuto projektu. V novém okně si je otevřete poklikáním na tento odkaz: http://skolky.koprivnice.org/sipvz/dotaznik.html.

 

IDENA – posuzovací škály a didaktické testy k vyhledávání kognitivně nadaných žáků

Tuto screeningovou baterii vydal NÚV v roce 2013 a je možné si ji zakoupit – kontaktujte prosím Oddělení diagnostických a intervenčních nástrojů (diagnostika@nuv_cz).

idena.png

IDENA obsahuje sedm posuzovacích škál a dva didaktické testy. Dvě posuzovací škály jsou určeny pro vyhledávání nadaných žáků na 1. stupni ZŠ a ostatní pro vyhledávání žáků 8. a 9. ročníků nadaných v oblastech matematiky, českého jazyka, fyziky, chemie a biologie. Pro oba hlavní předměty, tj. český jazyk a matematiku, je také k dispozici didaktický test.