Vyhledávací formulář

Výsledky hledání

Hledaný text: čtenářská gramotnost
1 2      ››

Mgr. Veronika Fiedlerová

12.12.2018 09:02:39 Kramulová Daniela
Garant oblasti Čtenářská a matematická gramotnost

SMART SCHOOL – komplexní projekt podpory podnikavosti

29.11.2018 09:18:16 Kramulová Daniela
EKO GYMNÁZIUM BRNO od roku 2015 realizuje vlastní unikátní projekt SMART SCHOOL, který si klade za cíl vytvořit pro studenty inspirativní prostředí díky setkávání, přednáškám a workshopům s osobnostmi z praxe. Kromě toho škola realizuje vlastní aktivity na podporu podnikavosti a zapojuje se do řady externích projektů. K intervenci podpory kompetencí k iniciativě, kreativitě a podnikavosti přistupuje mimořádně komplexně.

Podpora vlastních tvůrčích projektů žáků

23.11.2018 08:01:30 Kramulová Daniela
Školní časopis Gymnázia Sokolov nevznikl jako klasická školní aktivita – jde o projekt, který iniciovali sami žáci a škola jim poskytuje nutnou podporu. Deklaraci takovéto podpory si gymnázium zakotvilo i do svého školního akčního plánu (ŠAP), kde je součástí intervence podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě . 

P-KAP

2.11.2018 13:07:34 Šnajdrová Lucie

Dotazníkové šetření o potřebách škol

4.10.2018 13:22:20 Šnajdrová Lucie
V říjnu a listopadu 2018 proběhne v České republice mezi všemi, tedy více než 1300 středními a vyššími odbornými školami, dotazníkové šetření, které je součástí krajského akčního plánování rozvoje vzdělávání. Hlavním cílem šetření je zmapovat aktuální situaci škol a jejich potřeb v rámci tematických oblastí.

PolyGram

30.08.2018 13:34:56 Kramulová Daniela
Projekt PolyGram je součástí implementace prvního Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji. Cílí na podporu polytechnického vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti.

Gramotnosti: nahlížíme vzdělávání z jiných úhlů

7.08.2018 12:46:28 Růžičková Markéta
Zajímáte se o učení v souvislostech?

Chystá se dotazníkové šetření II o potřebách škol

27.06.2018 13:53:51 Kramulová Daniela

Pojetí nepovinných oblastí intervence

30.05.2018 18:17:00 Štiková Kristýna

Inspirace z Odborného panelu P-KAP

27.04.2018 10:04:00 Kramulová Daniela

Konverzace v aj? Jak motivovat nemotivované: on-line seminář 22. 2. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

19.02.2018 09:41:42 Krobot Ivo
Lektorka Mgr. Sylvie Doláková vás provede druhým dílem “konverzací v angličtině”, který bude opět využívat získaných zkušeností učitele z  předchozích webinářů  – práce s pohádkou či veselých hrátek s výslovností. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 22. 2. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 

Pozvánka na semináře

19.09.2017 11:17:45 Štiková Kristýna

Čtenářská a matematická gramotnost

10.08.2017 14:07:02 Kramulová Daniela
Čtenářská a matematická gramotnost jsou nezbytnou podmínkou pro dosažení dalších vzdělávacích cílů i odborné přípravy a pro rozvoj řady potřebných kompetencí žáků.  Proto je třeba vytvářet předpoklady pro zvýšení jejich úrovně. 

Vše o základních gramotnostech na RVP.CZ

10.07.2017 06:40:00 Růžičková Markéta
Informace, aktuality a zdroje v oblasti rozvoje čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí a žáků můžete nově nacházet na webu projektu Podpora práce učitelů (PPUČ).

gramotnosti

4.07.2017 12:49:12 Velický Jan
Pojem gramotnost se uplatňuje zejména tam, kde je kladen důraz na praktické uplatnění znalostí, dovedností a postojů v různých, se životem propojených souvislostech.  Zvyšování dovedností v oblasti základních gramotností vytváří předpoklady k úspěšnému celoživotnímu učení i k tomu, aby žáci a mladí lidé zažívali úspěch ve škole i pracovním životě.

Mgr. Květa Popjuková

3.07.2017 11:08:02 Kramulová Daniela
Garant oblasti Čtenářská a matematická gramotnost

Podpora KAP

26.01.2017 13:34:56 Kramulová Daniela
Je směrována ke krajům, resp. k týmům, které na úrovni kraje zpracovávají, realizují a vyhodnocují krajský akční plán rozvoje vzdělávání  (KAP). 

Oblasti intervencí

7.12.2016 08:56:51
Při krajském akčním plánování je s ohledem na dlouhodobé cíle rozvoje vzdělávání a na posílení prvků strategického řízení věnována zvýšená pozornost klíčovým tematickým oblastem, tzv.  oblastem intervencí , které jsou podporovány operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OV VVV).

Ústecký

7.12.2016 08:55:03
Podle pořadí důležitosti, jaké jednotlivým oblastem krajského akčního plánování přisuzují odborníci v Ústeckém kraji i samotné školy (dle dotazníkového šetření NÚV z přelomu let 2015/2016) pracuje návrhová část KAP se třemi obecnými prioritami: Gramotnosti, Soulad výuky s požadavky trhu práce a Společné vzdělávání. Do první patří matematická, čtenářská gramotnost a ICT kompetence (oblast rozvoje výuky jazyků KAP neřeší, protože nepatří ke krajským prioritám). Druhá priorita obsahuje podporu odborného vzdělávání, podnikavosti, tvořivosti a iniciativy, polytechnického vzdělávání, rozvoj škol jako center celoživotního učení a kariérového poradenství. Posledně jmenovanou oblast kraj cíleně podpořil v minulém období, proto se v KAP 1 chce přednostně věnovat dalším tématům. Třetí prioritou je podpora inkluze, přestože školy ji jako dominantní prioritu nevidí. Její řešení však považují tvůrci KAP za důležité zejména vzhledem k sociálnímu složení a postavení regionu v rámci ČR.  
1 2      ››