Vyhledávací formulář

Výsledky hledání

Hledaný text: čtenářská gramotnost
1 2 3      ››

Multifunkční odborná učebna měření podporuje rozvoj technického myšlení žáků

7.02.2019 09:37:42 Kramulová Daniela
Střední odborná škola Frýdek-Místek nabízí zajímavý příklad využití nově vybudované laboratoře k inovaci výuky a poskytnutí prostoru učiteli odborných předmětů podílet se na rozvoji technického myšlení žáků a jejich motivaci k technickému vzdělávání.

Tematické pojetí oblastí intervence

1.02.2019 09:55:35 Kramulová Daniela

Pozvánka na semináře pro tvůrce ŠAP

12.01.2019 17:02:00 Štiková Kristýna

Efektivní provazování obsahu a digitálních kompetencí

8.01.2019 11:00:24 Kramulová Daniela
Gymnázium Sokolov doplňuje výuku cizích jazyků, biologie a zeměpisu používáním aplikace Expedice. Provazuje tak moderní technologie s obsahovými předměty a studenti si zvyšují svoje digitální kompetence jednoduše, přirozeně a smysluplně. Ve svém školním akčním plánu zařazuje gymnázium oblast intervence podpory digitálních kompetencí do polytechnického vzdělávání, kde si klade za cíl maximálně propojit obsah výuky a digitální kompetence. Mobilní aplikace Expedice je určena školám i veřejnosti a slouží k virtuálním výletům. Aktuálně je v nabídce přes 200 zajímavých destinací jako je Yellowstoneský park, Mount Everest, Machu Picchu nebo například biologická expedice (dýchací soustava).

Digitální inovace, důraz na reálné projekty a maximální aktivizace studentů

8.01.2019 10:36:28 Kramulová Daniela
Smíchovská střední průmyslová škola připravuje žáky na další studium či práci ve velmi vyhledávaných oborech – Informační technologie, Technické lyceum a Kybernetická bezpečnost. Intervence podpora digitálních kompetencí je tedy podstatou školního akčního plánu. Škola připravuje žáky do praxe maximálně prakticky i ve vysoce odborných disciplínách pomocí dlouhodobých projektů a v těsné spolupráci s firmami. Mimořádná je míra zapojování žáků do chodu školy, provázanost s praxí a přirozená integrace všech intervencí.

Čtenářská a matematická gramotnost v životě elektrikáře

7.01.2019 10:28:35 Kramulová Daniela
Žáci, kteří nemají zautomatizované základy gramotností, selhávají i v řešení praktických úkolů, říká ve svém zamyšlení nad čtenářskou a matematickou gramotností Bohumír Sobotka, zástupce ředitele pro praktické vyučování Středního odborného učiliště elektrotechnického Plzeň. Vysvětluje, jak se nedostatky v gramotnostech promítají do života elektrikáře, a představuje metody, které se ve škole osvědčily při řešení těchto problémů.

Gramotnosti tvořivě, prakticky a rozmanitě

7.01.2019 09:08:47 Kramulová Daniela
Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti může mít mnoho podob, což ilustruje šíře realizovaných i připravovaných aktivit Arcibiskupského gymnázia Kroměříž. Školy, která si je vědoma potenciálu gramotností a jejíž praxí ověřený přístup přináší mnoho inspirace, jak s oblastí intervence pracovat. 

Gramotnost není jen záležitostí českého jazyka a matematiky

3.01.2019 12:09:14 Kramulová Daniela
Jak rozvíjet u žáků gramotnost vědí na SZŠ a VOŠZ Plzeň. Soustředí se na zavedení jednotlivých prvků rozvoje čtenářské gramotnosti do výuky, ale i na čtenářské dílny a školní časopis.

Mgr. Veronika Fiedlerová

12.12.2018 09:02:39 Kramulová Daniela
Garant oblasti Čtenářská a matematická gramotnost

SMART SCHOOL – komplexní projekt podpory podnikavosti

29.11.2018 09:18:16 Kramulová Daniela
EKO GYMNÁZIUM BRNO od roku 2015 realizuje vlastní unikátní projekt SMART SCHOOL, který si klade za cíl vytvořit pro studenty inspirativní prostředí díky setkávání, přednáškám a workshopům s osobnostmi z praxe. Kromě toho škola realizuje vlastní aktivity na podporu podnikavosti a zapojuje se do řady externích projektů. K intervenci podpory kompetencí k iniciativě, kreativitě a podnikavosti přistupuje mimořádně komplexně.

Podpora vlastních tvůrčích projektů žáků

23.11.2018 08:01:30 Kramulová Daniela
Školní časopis Gymnázia Sokolov nevznikl jako klasická školní aktivita – jde o projekt, který iniciovali sami žáci a škola jim poskytuje nutnou podporu. Deklaraci takovéto podpory si gymnázium zakotvilo i do svého školního akčního plánu (ŠAP), kde je součástí intervence podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě . 

P-KAP

2.11.2018 13:07:34 Šnajdrová Lucie

Dotazníkové šetření o potřebách škol

4.10.2018 13:22:20 Šnajdrová Lucie
V říjnu a listopadu 2018 proběhne v České republice mezi všemi, tedy více než 1300 středními a vyššími odbornými školami, dotazníkové šetření, které je součástí krajského akčního plánování rozvoje vzdělávání. Hlavním cílem šetření je zmapovat aktuální situaci škol a jejich potřeb v rámci tematických oblastí.

PolyGram

30.08.2018 13:34:56 Kramulová Daniela
Projekt PolyGram je součástí implementace prvního Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji. Cílí na podporu polytechnického vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti.

Gramotnosti: nahlížíme vzdělávání z jiných úhlů

7.08.2018 12:46:28 Růžičková Markéta
Zajímáte se o učení v souvislostech?

Chystá se dotazníkové šetření II o potřebách škol

27.06.2018 13:53:51 Kramulová Daniela

Pojetí nepovinných oblastí intervence

30.05.2018 18:17:00 Štiková Kristýna

Inspirace z Odborného panelu P-KAP

27.04.2018 10:04:00 Kramulová Daniela

Konverzace v aj? Jak motivovat nemotivované: on-line seminář 22. 2. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

19.02.2018 09:41:42 Krobot Ivo
Lektorka Mgr. Sylvie Doláková vás provede druhým dílem “konverzací v angličtině”, který bude opět využívat získaných zkušeností učitele z  předchozích webinářů  – práce s pohádkou či veselých hrátek s výslovností. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 22. 2. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 
1 2 3      ››