Vyhledávací formulář

Výsledky hledání

Hledaný text: čtenářská gramotnost
1 2 3      ››

ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

27.08.2019 14:08:43 Velický Jan

SOU elektrotechnické Plzeň

20.06.2019 14:30:28 Kramulová Daniela
Proč se bez čtenářské a matematické gramotnosti neobejde praktická výuky elektrikářů, jak to vypadá, když řemeslník tyto gramotnosti nezvládá + několik tipů, jak žákům, kteří mají s gramotnostmi problémy, pomoci.

Žáci oboru Kuchařské práce čtou a „pečou“ knihu Světoví Češi

20.06.2019 13:32:02 Kramulová Daniela
Žáci oboru Kuchařské práce Střední školy sociální péče a služeb Zábřeh se zapojili do soutěže Zlaté dítě a spojili čtenářství se svou odbornou praxí, s tím, co umí nejlépe. Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost nejen u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, přibližuje Mgr. Veronika Pospíšilová, vyučující Českého jazyka a Literárně estetické výchovy.

Podpora žáků se zrakovým postižením v Gymnáziu Nad Alejí

19.06.2019 09:28:46 Kramulová Daniela
V pražském Gymnáziu Nad Alejí v současné době studuje pět žáků se zrakovým omezením. Škola má dlouholeté zkušenosti s tím, jak jim zprostředkovávat informace způsobem, který jim vyhovuje, ale i s tím, jak tyto žáky zapojit do běžných aktivit školy.

Sportovní text – nástroj k rozvoji čtenářství: on-line seminář 29. 5. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

24.05.2019 10:40:27 Krobot Ivo
Setkání s Františkem Brožem je zaměřeno na možnosti využití sportovních textů k rozvoji čtenářských dovedností a čtenářství vůbec. Ideovým východiskem setkání je předpoklad, že výuka je efektivnější s texty, které mají potenciál žáky zaujmout. Setkání se uskuteční ve středu 29. 5. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.

Ukázka výuky elektrických systémů v hodině anglického jazyka

21.03.2019 13:31:56 Kramulová Daniela
Akademie řemesel Praha – SŠT Zelený pruh se již delší dobu zaměřuje na výuku odborných témat v rámci výuky anglického jazyka. Připravili jsme pro vás ukázku výuky elektrických systémů v hodině anglického jazyka u maturitního oboru autotronik a učebního oboru autoelektrikář.

Materiály do výuky

21.03.2019 11:09:16 Perglová Lenka
Na této stránce najdete seznam článků a podkladů vytvořených realizačním týmem PPUČ, které Vám poslouží pro plánování a realizaci Vaší výuky zaměřené na vybrané cíle rozvoje gramotností žáků.

Čtenářská gramotnost – osvobozování mladého čtenáře (námořníka): on-line seminář 21. 3. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

15.03.2019 11:25:45 Krobot Ivo
Odborný garant čtenářské gramotnosti NÚV Petr Koubek nás provede zákoutími trnité cesty mladého čtenáře. Setkání bude inspirací pro učitele i rodiče. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 21. 3. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.

Čtenářské dílny krok za krokem - ČD jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

4.03.2019 13:19:54 Kramulová Daniela
Čtenářské dílny ve 4. ročnících jsem na naší škole poprvé realizovala ve školním roce 2015/2016. Před zahájením vlastních čtenářských dílen jsem absolvovala školení Čtenářské dílny pořádané společností ITveSkole. Poté následoval můj výběr a objednání titulů podle tematického plánu pro 4. ročník. – Mgr. Blanka Blažková vás provede organizací a průběhem šesti čtenářských dílen.

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v březnu 2019

26.02.2019 10:04:11 Krobot Ivo
Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

Multifunkční odborná učebna měření podporuje rozvoj technického myšlení žáků

7.02.2019 09:37:42 Kramulová Daniela
Střední odborná škola Frýdek-Místek nabízí zajímavý příklad využití nově vybudované laboratoře k inovaci výuky a poskytnutí prostoru učiteli odborných předmětů podílet se na rozvoji technického myšlení žáků a jejich motivaci k technickému vzdělávání.

Tematické pojetí oblastí intervence

1.02.2019 09:55:35 Kramulová Daniela

Pozvánka na semináře pro tvůrce ŠAP

12.01.2019 17:02:00 Fiedlerová Veronika

Efektivní provazování obsahu a digitálních kompetencí

8.01.2019 11:00:24 Kramulová Daniela
Gymnázium Sokolov doplňuje výuku cizích jazyků, biologie a zeměpisu používáním aplikace Expedice. Provazuje tak moderní technologie s obsahovými předměty a studenti si zvyšují svoje digitální kompetence jednoduše, přirozeně a smysluplně. Ve svém školním akčním plánu zařazuje gymnázium oblast intervence podpory digitálních kompetencí do polytechnického vzdělávání, kde si klade za cíl maximálně propojit obsah výuky a digitální kompetence. Mobilní aplikace Expedice je určena školám i veřejnosti a slouží k virtuálním výletům. Aktuálně je v nabídce přes 200 zajímavých destinací jako je Yellowstoneský park, Mount Everest, Machu Picchu nebo například biologická expedice (dýchací soustava).

Digitální inovace, důraz na reálné projekty a maximální aktivizace studentů

8.01.2019 10:36:28 Kramulová Daniela
Smíchovská střední průmyslová škola připravuje žáky na další studium či práci ve velmi vyhledávaných oborech – Informační technologie, Technické lyceum a Kybernetická bezpečnost. Intervence podpora digitálních kompetencí je tedy podstatou školního akčního plánu. Škola připravuje žáky do praxe maximálně prakticky i ve vysoce odborných disciplínách pomocí dlouhodobých projektů a v těsné spolupráci s firmami. Mimořádná je míra zapojování žáků do chodu školy, provázanost s praxí a přirozená integrace všech intervencí.

Čtenářská a matematická gramotnost v životě elektrikáře

7.01.2019 10:28:35 Kramulová Daniela
Žáci, kteří nemají zautomatizované základy gramotností, selhávají i v řešení praktických úkolů, říká ve svém zamyšlení nad čtenářskou a matematickou gramotností Bohumír Sobotka, zástupce ředitele pro praktické vyučování Středního odborného učiliště elektrotechnického Plzeň. Vysvětluje, jak se nedostatky v gramotnostech promítají do života elektrikáře, a představuje metody, které se ve škole osvědčily při řešení těchto problémů.

Gramotnosti tvořivě, prakticky a rozmanitě

7.01.2019 09:08:47 Kramulová Daniela
Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti může mít mnoho podob, což ilustruje šíře realizovaných i připravovaných aktivit Arcibiskupského gymnázia Kroměříž. Školy, která si je vědoma potenciálu gramotností a jejíž praxí ověřený přístup přináší mnoho inspirace, jak s oblastí intervence pracovat. 

Gramotnost není jen záležitostí českého jazyka a matematiky

3.01.2019 12:09:14 Kramulová Daniela
Jak rozvíjet u žáků gramotnost vědí na SZŠ a VOŠZ Plzeň. Soustředí se na zavedení jednotlivých prvků rozvoje čtenářské gramotnosti do výuky, ale i na čtenářské dílny a školní časopis.

Mgr. Veronika Fiedlerová

12.12.2018 09:02:39 Kramulová Daniela
Garant oblasti Čtenářská a matematická gramotnost  

SMART SCHOOL: podpora podnikavosti

29.11.2018 09:18:16 Kramulová Daniela
EKO GYMNÁZIUM BRNO od roku 2015 realizuje vlastní unikátní projekt SMART SCHOOL, který si klade za cíl vytvořit pro studenty inspirativní prostředí díky setkávání, přednáškám a workshopům s osobnostmi z praxe. Kromě toho škola realizuje vlastní aktivity na podporu podnikavosti a zapojuje se do řady externích projektů. K intervenci podpory kompetencí k iniciativě, kreativitě a podnikavosti přistupuje mimořádně komplexně.
1 2 3      ››