Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

TCO.jpg Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání na středních a vyšších odborných školách a akcentuje soulad se vzdělávací strategií MŠMT. Má za cíl zajistit metodickou a surpervizní podporu při využívání akčního plánování na úrovni kraje i škol. Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů.

NÚV v tomto projektu plní roli metodika a supervizora při přípravě a realizaci krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP). Klíčovou roli metodické podpory hraje provázaný provázaný systém dvojí skupiny garantůZdrojem pro přípravu krajských akčních plánů jsou detailní informace o potřebách a záměrech škol. NÚV v závěru roku 2015 realizoval dotazníkové šetření na všech středních a vyšších odborných školách

METODICKÁ PODPORA

VIDEOMETODIKA: Proč a jak tvořit školní akční plány (ŠAP) a plány aktivit (PA)

TISKOVÉ ZPRÁVY

Informace k výsledkům dotazníkového šetření analýz potřeb ve školách - červen 2016


zahájení projektu 1. 3. 2016
ukončení projektu 31. 12. 2021
registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000363
příjemce dotace NÚV
výše dotace až 275 930 531,20 Kč