Metodika propojování ECVET a NSK

Byla připravena další pracovní verze metodiky propojování ECVET a NSK. Je zpracována jako návrh, který využívá zkušeností z pilotního ověřování využitelnosti v oborových skupinách.

Text zatím nereaguje na aktuální podněty z mezinárodního i domácího prostředí (výsledky revize Doporučení EP a Rady o zavedení EQF, pojetí revize rámcových vzdělávacích programů).

Aktuální text Metodiky vytváření jednotek výsledků učení na základě standardů profesních kvalifikací v NSK je k dispozici zde.