Evropská témata pro diskusi o další práci s jednotkami výsledků učení

Na únorovém jednání  Uživatelské skupiny EK  v Bruselu byly představeny připravené podklady pro diskusi zahajovanou ve strukturách ECVET.

 Témata jsou rámcově vymezena takto:

A) popis výsledků učení,

B) kvalita procesu hodnocení,

C) zapojení zaměstnavatelů,

D) role učících se,

E) dílčí nebo úplné kvalifikace.

Všechna navržená témata mají významnou odezvu v českém prostředí. Diskuse o ní by měla být součástí národního semináře, který je připravován na červen tohoto roku.