Zapojení škol a firem

ucen.jpg Možnost zapojení škol se bude řídit fázemi průběhu projektu a konkrétními potřebami, souvisejícími s realizací projektu. 

Školy se mohou v projektu zapojit konkrétně do práce na obecných, ale zejména na aplikovaných modelech spolupráce zaměřených na skupiny oborů, které vyučují, a to při tvorbě nebo připomínkování návrhů modelů. Škola se může společně s firmou, s níž už navázala spolupráci, přihlásit do výběrového řízení k ověřování modelů. V tomto případě škola a firma společně připraví podle podmínek veřejné zakázky nabídku k ověřování v jejich prostředí. Lhůta k podávání nabídek bude uvedena při zveřejnění oznámení o otevřeném výběrovém řízení. Ukončení termínu pro podávání nabídek bude pravděpodobně v květnu 2013.