Skupiny oborů zahrnutych do pilotáže

Skupiny oborů zahrnutných do pilotního ověřování modelů spolupráce škol a firem

 • 23 Strojírenství a strojírenská výroba
 • 26 Elektrotechnika, komunikační a výpočetní technika
 • 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • 28 Technická chemie a chemie silikátů
 • 41 Zemědělství a lesnictví
 • 37 Doprava a spoje
 • 18 Informatické obory
 • 39 Speciální a interdisciplinární obory
 • 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • 16 Ekologie a ochrana životního prostředí
 • 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
 • 31 Textilní výroba a oděvnictví
 • 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
 • 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie