Projekt zhodnotil v rozhovoru pro Pospolu koordinátor partnerství a ředitel školy DELTA Ing. Jiří Formánek

Změnil se váš přístup ke studentským praxím?
"Spolupráci s firmami jsme ještě prohloubili. Připravili jsme obsah praxí pro 18 studentů až do nejmenších detailů. Na každý den jsme měli připravený plán, co se bude na praxi dít včetně závěrečného testu ověření získaných znalostí. Na konci praxe dostal každý student certifikát ve formátu Europass, ve kterém byl obsah praxe zaznamenán."
Ovlivnil projekt POSPOLU váš pedagogický sbor?
"Učitelé odborných předmětů pomáhali na praxích instruktorům s řízením studentů a dostávali různé podpůrné úkoly. Přirozeně se potkali s nejnovějšími technologiemi využívanými v praxi a mohou je aplikovat do své výuky. Domluvili jsme pro ně také volný přístup na všechna komerční školení pardubické společnosti eBRÁNA s. r. o., která se zabývá internetovým marketingem a tvorbou webů. Takže pro náš kmenový pedagogický sbor to znamenalo poměrně výrazný odborný růst. Projekt ovlivnil i skladbu pedagogického sboru. Na naší škole učí odborné předměty velké procento externích učitelů, kteří jsou zaměstnání v IT firmách. Díky prohloubení spolupráce se stal náš učitel internetových prezentací kmenovým zaměstnancem firmy eBRÁNA s. r. o. Poroste jeho odborná kvalita a získáme další „spřízněnou duši“ uvnitř firmy. Tady však na rozdíl od politiky prorůstání školství a komerční sféry jednoznačně vítáme."
A co maturitní projekty?
"Před projektem Pospolu jsme měli přibližně 50 % maturitních projektů vedených lidmi z praxe. Nyní učíme seminář k projektům ve skupinkách maximálně po 5 studentech a všechny projekty vedou externisté. Začala s námi spolupracovat firma Microsoft, která učí programovat pro tablety. Díky konzultantům z praxe pracujeme na takových projektech jako: Server na srovnávání cen realit, Informační systém pro Czech Alzheimer’s Support Centre, E-shop v Ajaxu nebo CRM systém pro Východočeské divadlo Pardubice. Letos poprvé nám všechny přihlášené projekty postoupily do krajského kola soutěže AMAVET."
V rámci projektu jste se zapojili i do volnočasových aktivit…
"Ano, ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice jsme uspořádali první ročník soutěže středoškolských projektů z informatiky Czech StudeNET Awards. Chtěli jsme takovou soutěž založit už asi tři roky, ale pořád jsme to nebyli schopni dotáhnout až do konce. V POSPOLU jsme se k tomu zavázali, takže už nebyla cesta zpět. Ale zaplať pánbůh soutěž je na světě a první ročník máme úspěšně za sebou. Nyní už můžeme pokračovat jenom v jejím vylepšování."
A co budete dělat, až projekt Pospolu skončí?
"Chtěli bychom ve všech činnostech pokračovat a pokud možno je ještě rozšířit. Žádná z činností není nijak extrémně finančně náročná, abychom ji nezvládli bez projektu. Stačí jenom využít získané zkušenosti. Pracujeme na novém designu webových stránek StudNETu, praxe na letošní rok již máme domluvené. Chtěli bychom však příští rok zkusit IT praxe také v zahraničí. To ale bez evropských projektů finančně nezvládneme. Podali jsme si žádost do projektu ERASMUS+ a uvidíme. Se zahraničními praxemi souvisí samozřejmě i jazyková příprava studentů, a tím i učitelů odborných předmětů. Plánujeme začít učit některé alespoň částečně v angličtině. Programování, databáze, internetové prezentace nebo internetový marketing stejně z angličtiny vycházejí, takže u nich se to přímo nabízí."
Čeho si na projektu POSPOLU nejvíce ceníte?
"V Pospolu jsme prohloubili spolupráci s eBRÁNA s. r. o., ta nás kontaktovala na Czech ICT Alliance a ti na další. Nyní spolupracujeme například s firmou Microsoft, CzechITas, Konto bariéry a dalšími na projektu Akademie programování. Díky zkušenostem jsme získali grant na zřízení střediska odborných IT praxí pro školy Východočeského regionu. Projekt Pospolu nám přinesl velký přehled o spolupráci s firmami, a především kontakty. Dalo by se říct, že nás projekt Pospolu nastartoval."

Pozn. - Rozhovor zpracován projektem Pospolu dle závěrečné TZ z partnerství (stav před autorizací)