Projekt Pospolu zhodnotili zástupci spolupracující firmy i školy

"Školicím střediskem největšího regionálního zaměstnavatele v kraji Vysočina - jihlavským závodem BOSCH DIESEL s. r. o. - už prošly stovky zájemců o vzdělání v technických oborech. Věkové rozpětí je obrovské, zahrnuje žáky základních škol, mladé lidi na prahu dospělosti i zaměstnance závodu Bosch, kteří si zvyšují kvalifikaci. Jedním z modulů spolupráce, který zde úspěšně proběhl, je projekt Pospolu. Jednalo se o výborný počin, který podpořil a zviditelnil spolupráci středních odborných škol a soukromých firem z celé ČR. Naplněn byl i dlouhodobý cíl projektů zaměřených na obdobnou spolupráci: zabránit trvalému nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců v technických oborech.
Z pohledu participujících zaměstnanců na projektu Pospolu z firmy BOSCH DIESEL s. r. o. se jednoznačně jedná o výborný projekt s velkým přínosem pro kvalitu technického vzdělávání v kraji Vysočina. Pro všechny rozumné lidi, kterým není lhostejná struktura a kvalita vzdělanosti v ČR, jsou velice důležité návrhy legislativních změn, vycházejících z výstupů tohoto projektu."

Zdeněk Pavlíček, Školicí středisko BOSCH DIESEL s. r. o.

 

"Přestože naše škola spolupracovala s firmou BOSCH DIESEL s. r. o. již 12 let a v podvědomí dobře fungující spolupráce nebylo co zlepšovat, samotná účast v projektu Pospolu ukázala z pohledu školy nové možnosti spolupráce. Za dobu trvání projektu došlo ke zlepšení spolupráce při realizaci stáží žáků v nevýrobních úsecích firmy. Stáž žáků na ostřírně a na středisku robotizovaného pracoviště patřila mezi nejzajímavější i z pohledu žáků. Dalším přínosem bylo i zkvalitnění projektového vyučování žáků, především jeho finální fáze - obhajobě vlastních projektů žáky.
Účastí v projektu se instruktoři dozvěděli o tvorbě jednotek výsledků učení (JVU). I když byla za dobu trvání projektu vytvořena pouze jedna JVU, uvažuje se o možnosti seznámit s tímto prvkem ostatní sociální partnery, se kterými bude škola spolupracovat v novém školním roce. Jednalo by se především o případy, kdy žáci budou pracovat ve firmách na netradičních úsecích - elektroerozivní obrábění, laserové obrábění aj., tedy v prostředí zcela jiném, než je ve školách.
Žáci, kteří se projektu Pospolu zúčastnili, oceňovali především možnost pracovat ve firmě na nejmodernějších strojích. Další výhodou práce ve firmě je nadstandardní vybavení dílen měřidly a nástroji. Žáky, kteří chodí na výuku OV do firem, je velmi kladně hodnoceno, že se jim při práci věnuje jeden pracovník, což při výuce OV ve školním prostředí není možné.
Jsme rádi, že se mohla naše škola projektu Pospolu zúčastnit. Delší dobu je v odborném tisku konstatováno, že dnešní škola produkuje žáky, kteří nejsou po absolvování studia schopni plnit ve firmách náročné úkoly. Věříme, že i přispěním celého projektu, zejména výstupů a doporučení vládě, bude neutěšená situace v technickém školství v příštích letech změněna k lepšímu."

Jaroslav Tesař, učitel odborného výcviku, SPŠTA Jihlava

Pozn. - Zpracováno projektem Pospolu dle závěrečné TZ z partnerství (stav před autorizací)