Projekt Pospolu zhodnotil koordinátorka partnerství Ing. Lenka Juříčková

V průběhu pilotáže spolupráce škol a firem byly ověřeny některé „nejlepší praktiky,“ a to jak ve firmách, tak ve školách. Patří mezi ně zejména pravidelné sebehodnocení žáků odborného výcviku v třinecké firmě PRO NORTH CZECH, a. s., jehož základem je tzv. Kniha zaškolení, kterou má každý žák a která mj. seznamuje žákys podnikatelskou filozofií firmy.
Ojedinělý je i přístup a pojetí výuky ve škole v Jablunkově, která jako jedna z mála institucí vzdělává žáky v oblasti „štíhlých výrobních procesů", které pro úroveň středních škol připravil Moravskoslezský automobilový klastr, o. s. jako výstup projektu AutoAcademy.
Ověřováním prvků duálního vzdělávání v pojetí spolupráce soukromých firem, a to jak s českým, tak zahraničním kapitálem, se státními školami přispěl realizátor pilotáže se svými partnery - firmami a školami - také k podpoře Roku průmyslu a technického vzdělávání.

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle závěrečné TZ z partnerství (stav před autorizací)