Projekt Pospolu na Národní konferenci e-Skills for Jobs 2014

Zástupci projektu Pospolu měli možnost zúčastnit se a prezentovat Pospolu na Národní konferenci e-Skills for Jobs 2014, kterou pořádal Dům zahraniční spolupráce u příležitosti evropské kampaně e-Skills for Jobs 2014 dne 20. 11. 2014 v Praze 1, Opletalově ul. v Autoklubu ČR.

Cílem konference, která byla určena vzdělavatelům, pracovníkům v oblasti vzdělávání, zaměstnavatelům v IT sektoru či poradenským institucím v oblasti profesního uplatnění, bylo představit školám a odborné veřejnosti široké spektrum aktivit, které existují v České republice na poli elektronických dovedností. Projekt Pospolu kromě jiného při této příležitosti v rámci zvýšení atraktivity oboru informačních technologií pro mladé lidi prezentoval krátkým představením Pospolu a prostřednictvím stánku ve veletržní části konference příklady inspirativních forem spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů z IT oborů.

P1160070.JPG

Účastníci konference byli pozváni ke stánku Pospolu, kde si prohlédli ukázky stránek z připravované brožury o partnerství škol a firem, konkrétně pasáže věnované partnerstvím 16 (Pardubice - Hranice) a 23 (Dobruška). V těchto partnerstvích Pospolu ověřuje spolupráci škol a firem v realizaci odborné praxe žáků mj. v oboru Informační technologie. Zájemci se také seznámili s cíli a aktivitami projektu, mohli nahlédnout do sítě všech pilotních škol a jejich partnerských firem, informovat se o vzdělávacích akcích pořádaných v rámci Pospolu, o modelech spolupráce, zavádění principů ECVET do praxe, podívat se na ukázky jednotek výsledků učení (JVU) nebo seznámit se s metodickou publikací o profilové maturitní zkoušce.

Stánek Pospolu navštívili a živě zde diskutovali jak učitelé a odborníci IT, tak studenti, kteří např. hledali rady, jak sehnat dobrou praxi odpovídající jejich oboru vzdělání. Několik zájemců se přihlásilo k odběru novinek projektu. Proběhla také propagace přehlídky maturitních prací žáků IT oborů, která se bude konat 29. ledna 2015 ve spolupráci s pilotní školou Pospolu v Pardubicích.