Kvalita absolventů technických oborů upadá

19.2.2015 Novinky.cz - Průmyslové firmy zaměstnávající čerstvé absolventy odborných škol a učilišť si stěžují na jejich nedostatečnou praktickou připravenost. Již dnes tyto firmy pociťují nedostatek některých technických profesí a situace se podle nich v budoucnu nezlepší. Hlavním důvodem, proč budou řemesla v budoucnu chybět, je nezájem mladých lidí o studium technických oborů.

Takové jsou závěry průzkumu zaměřeného na stav a kvalitu českého technického vzdělávání, který mezi malými a středními průmyslovými firmami uspořádala Francouzsko-česká obchodní komora.

Tři čtvrtiny oslovených firem zaměstnávají čerstvé absolventy – největší poptávka je po vyučencích a absolventech středních odborných škol. Zbylá čtvrtina absolventy nezaměstnává, a to hlavně z důvodu jejich nedostatečné praxe, ale i nedostatku zájmu absolventů o nabízenou práci.

Celý článek je k dispozici zde.