Projekt Pospolu zhodnotila koordinátorka partnerství Ing. Věra Vrchotová

Cílem projektu Pospolu bylo zajištění vzdělávání žáků ve vybraných oborech vzdělání v reálném pracovním prostředí firem doprovázené aktivitami, v rámci kterých je využito potenciálu firmy i školy na vzájemné obohacení zapojených žáků, pedagogických pracovníků a odborníků z praxe o znalosti, dovednosti i kompetence v oblasti odborného vzdělávání. Hlavní přínosy úspěšného projektu zhodnotila ředitelka rozvoje lidských zdrojů MOTOR JIKOV GROUP a. s. Ing. Věra Vrchotová:

„Myslím, že se nám to podařilo beze zbytku naplnit. Spolupráci se školou hodnotím za firmu jednoznačně kladně a bez nejmenších problémů a věřím, že je tomu tak i ze strany partnerské školy. Odborný výcvik jsme tímto způsobem začali organizovat již před pěti lety a určitě v tom budeme v nezměněné formě pokračovat i nadále. Firma si díky odbornému výcviku vychovala mladé kvalifikované pracovníky a VOŠ a SPŠ Automobilní a technická v Českých Budějovicích získala pro své učně odborné znalosti, na které by nemusela mít dostatečné kapacity z vlastních zdrojů.“

Pozn. - zpracováno projektem Pospolu dle závěrečné TZ z partnerství (stav před autorizací)