Setkání zástupců evropských sítí a aktivit

Dne 29. října 2013 se v Domě zahraniční spolupráce – NAEP konalo neformální setkání zástupců evropských sítí a iniciativ, jako např. ECVET, EUROPASS, EURODESK, Euroguidance atd. Setkání bylo zorganizované Koordinačním centrem EQF v rámci projektu EQF NCP 2012 při NÚV a účastnily se ho zástupkyně MŠMT.

Smyslem setkání bylo především navzájem se poznat, sdílet zkušenosti, nechat se inspirovat jeden druhým a dozvědět se, kam (příp. zda a jak) svou prací směřují jiné iniciativy či centra. To vše proto, abychom si připomněli, že jsme součástí jednoho celku a že máme nějaký společný zájem, tudíž bychom neměli existovat a vyvíjet činnost zcela izolovaně.

Prezentace jednotlivých iniciativ obsahovaly informace týkající se hlavního smyslu a poslání a cíle účastnícího se centra/skupiny/sítě, k jakému právnímu aktu se činnost vztahuje - např. rozhodnutí, doporučení EP atp., hlavní náplně činnosti a výstupů a komu je činnost reportována (na národní i na evropské úrovni), jak je činnost financována, počtu zapojených odborníků – interních i externích, úspěchů a dobrých zkušeností i překážek, obtíží a problémů.

Účastníci vyjádřili přání setkávat se pravidelně, protože informace z různých oblastí vzdělávání a práce s mládeží byly přínosné.

Prezentace:

Aktivity Centra EUROGUIDANCE - Jitka Morčušová,  Alice Müllerová - prezentace zde

Koordinační centrum pro EQF (EQF NCP) - Milada Stalker, Antonie Ondrouchová, Pavel Hradecký - prezentace zde

Národní tým expertů 2012 - 2013 - prezentace zde)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 63 ‐ odbor strategie a evropských záležitostí - Antonie Ondrouchová - prezentace v pdf  zde

Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání - Projekt K2 - Mgr. Daniela Havlíčková, Ing. Zuzana Kratinohová - prezentace zde

S Europassem se neztratíte - Jitka Kořínková - prezentace zde

ReferNet - Zdeňka Šímová - prezentace zde

Koordinační centrum pro ECVET - prezentace zde