Publikace, newsletter a publicita

Publikace

Národní přiřazovací zpráva:

Národní přiřazovací zpráva ČR (2015) Národní přiřazovací zpráva ČR (2015)

Národní přiřazovací zpráva ČR Národní přiřazovací zpráva ČR  (2013)

National Referencing Report Czech Republic National Referencing Report Czech Republic (2013)

Národní přiřazovací zpráva ČR Národní přiřazovací zpráva ČR (2012)  

Národní přiřazovací zpráva - shrnutí Národní přiřazovací zpráva - shrnutí (2012)

National Referencing Report Czech_Republic National Referencing Report Czech_Republic (2011)


Další publikace

Glosář pro potřeby vytváření českého rámce kvalifikací Glosář pro potřeby vytváření českého rámce kvalifikací

Spolupráce zástupců evropských sítí Spolupráce zástupců evropských sítí

Český rámec kvalifikací Český rámec kvalifikací

National Referencing Report Czech_Republic Zpráva o současném vnímání potřebnosti NKR (výsledky dosavadních diskusí, dotazníků a seminářů k tématu)

National Referencing Report Czech_Republic Glosář termínů pro potřeby vytváření Českého rámce kvalifikací

Pojetí výsledků učení v kurikulárních dokumentech Pojetí výsledků učení v kurikulárních dokumentech

Základní, základní umělecké, zájmové, střední, vyšší odborné a další vzdělávání


Podkladové studie k Národní přiřazovací zprávě ČR

Studie o přiřazování kvalifikací v počátečním vzdělávání k úrovním 1-4 Studie o přiřazování kvalifikací v počátečním vzdělávání k úrovním 1-4 (2011)

Studie o uvedení úrovní EQF na kvalifikačních dokladech Studie o uvedení úrovní EQF na kvalifikačních dokladech (2011)

Studie o zajišťování kvality v terciárním vzdělávání Studie o zajišťování kvality v terciárním vzdělávání (2011)

Studie o přiřaování kvalifikací v terciárním vzdělávání Studie o přiřazování kvalifikací v terciárním vzdělávání (2011)


Newsletter EQF 2/2016                        

21.12.2016

Vážené dámy, vážení pánové,

dostává se k Vám nové číslo Newsletteru Evropského rámce kvalifikací (EQF). Dozvíte se v něm, jaké jsou plány Evropské komise v otázce implementace Evropského rámce kvalifikací,  na základě studie Cedefop se dostanete k informacím ohledně používání výsledků učení v Evropě nebo se dozvíte základní informace ohledně "nové  průmyslové revoluce" v článku věnovaném iniciativám Průmysl 4.0, Práce 4.0 a Vzdělávání 4.0. Dále si můžete prohlédnout novou brožuru Stálého zastoupení  Evropské komise nazvanou EU na dosah.

Mnoho úspěchů v novém roce a inspirativní čtení Vám přeje za Koordinační centrum EQF

Jan Brůha

Image

Návrh Evropské komise na revizi doporučení o Evropském rámci kvalifikací

Používání výsledků učení v Evropě

Iniciativy Průmysl 4.0, Práce 4.0 a Vzdělávání 4.0

EU na dosah

Newsletter EQF 1/2016

31.5.2016

Vážené dámy, vážení pánové,

dostává se k Vám nové číslo Newsletteru Evropského rámce kvalifikací (EQF). Dozvíte se v něm, jaká je současná situace národních rámců kvalifikací v Evropě nebo novinky o Evropském referenčním rámci pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání (EQAVET) v České republice.  Dále si můžete prohlédnout aktualizovanou verzi Národní přiřazovací zprávy ČR a prostudovat glosář termínů, který vzniká jako podklad pro český rámec kvalifikací.

Mnoho úspěchů a inspirativní čtení Vám přeje za Koordinační centrum EQF

Jan Brůha

CEDEFOP: Rámce kvalifikací v Evropě

Aktualizace Národní přiřazovací zprávy

Glosář pro potřeby vytváření českého rámce kvalifikací

Webová infografika o EQF

Video o Evropském rámci kvalifikací

Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality (EQAVET) v odborném vzdělávání v České republice


Newsletter EQF 2/2015                        

1. 12. 2015

Vážené dámy, vážení pánové,                                      

dostává se k Vám další číslo Newsletteru Evropského rámce kvalifikací. Nabízíme Vám pohled na práci s výsledky učení v Estonsku, přehledovou publikaci Cedefop o národních rámcích kvalifikací. V českých souvislostech naleznete informaci o uvedení úrovně EQF na všech absolventských vysvědčeních a také kalendář akcí, kde se můžete s EQF setkat na informačním stánku, národních i mezinárodních konferencích.

S poděkováním za přízeň a přáním úspěšného konce roku

za Koordinační centrum EQF

Irena Palánová

Zkratka EQF bude uvedena na vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu

Implementace výsledků učení v Estonsku

Publikace Národní rámce kvalifikací – vývoj v Evropě

Kalendář akcí  


Newsletter EQF 1/2015

29.6.2015

Vážení a milí čtenáři,

v prvním letošním vydání newsletteru EQF se dočtete o novinkách ve vývoji Evropského rámce kvalifikací v Evropě, rozdílu mezi stupnicemi ISCED a EQF, o nové pracovní skupině pro vznik českého rámce kvalifikací a o vydaném DVD Europassu.

Příjemné čtení Vám přeje Koordinační centrum EQF

Co je nového ve vývoji Evropského rámce kvalifikací (EQF)?

Jaký je rozdíl mezi ISCED a EQF?

Pracovní skupina pro vznik českého rámce kvalifikací

DVD „S Europassem se neztratíte“ představí i EQF

 

Newsletter EQF 2/2014

Newsletter EQF 1/2014


Publicita

Média o nás

2015

2014

Informační materiály

baner EQF baner  EQF

letak letak

plakat plakat

Obrázek knihovny

Webová infografika o EQF

Video o EQF

Infografika v pdf