Newsletter EQF 2/2014

Newsletter EQF   2/2014

Vážení a milí čtenáři,

na úvod druhého vydání newsletteru EQF bychom Vám především chtěli popřát krásné a klidné Vánoce a vše dobré do nového roku 2015. Připravili jsme pro vás několik článků, odkazů a zpráv, například o průběhu a závěrech diskuzního semináře Proč zavádět český rámec kvalifikací nebo o tom, co nám říkají dosavadní výsledky přiřazovacího procesu.

Příjemné čtení Vám přeje Koordinační centrum EQF

Seminář Proč zavádět český rámec kvalifikací?

Informační brožura Evropský rámec kvalifikací

Co nám říkají dosavadní zkušenosti z přiřazovacího procesu k EQF?

Mezinárodní studie vzdělávání založeného na kompetencích: pohlednice ze zahraničí

Evropský portál pro vzdělávací příležitosti a kvalifikace

Skrytý potenciál kvalifikací 5. úrovně