Aktualizace pojetí pro decizní sféru, 2020

Oblast intervence Společný úvod Podrobné pojetí oblasti Manažerské shrnutí a  SWOT analýza
           zde    
Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě                  zde                             zde
Podpora polytechnického vzdělávání                  zde                             zde
Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli                  zde                             zde                             
Kariérové poradenství vč. prevence předčasných odchodů ze vzdělávání                  zde                             zde
Rozvoj škol jako center celoživotnho učení                  zde                             zde
Podpora inkluze                  zde                                  zde
Rozvoj výuky cizích jazyků                  zde                             zde
Digitální kompetence                  zde                             zde
Čtenářská a matematická gramotnost                  zde                             zde