Využití jednotných zadání na školách v r. 2012

Oproti roku 2010/2011 opět vzrostl počet škol, které dobrovolně využily jednotné zadání při svých závěrečných zkouškách.

O 33 procentních bodů se zvýšila účast škol u oborů vzdělání kategorie E, ve kterých se většinou učí žáci s handicapy. U učebních oborů kategorie H se podíl škol, které přijaly jednotné zadání, zvýšil o 5 procentních bodů.

Zájem o novou závěrečnou zkoušku v roce 2011/2012:

  • 344 škol (80,6 %) s tříletými učebními obory kategorie H
  • 83 škol (61 %) s obory kategorie E, ve kterých je cca 70% žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Celkem letos skládalo novou závěrečnou zkoušku 24 990 žáků, z toho 23 321 v oborech kategorie H a 1 669 v oborech kategorie E.