Vyhodnocení připomínek škol k jednotným zadáním ve školním roce 2009/2010

V rámci národního projektu Nová závěrečná zkouška bylo ve školním roce 2009/10 vytvořeno celkem 98 jednotných zadání uplatnitelných ve 116 oborech vzdělání.  

DS2009_10new_.jpg

Na tvorbě jednotných zadání pracovalo celkem 50 editorů  a 450 autorů – ředitelů a učitelů středních odborných škol. Vytvořená jednotná zadání posuzovalo 74 odborníků z praxe, kteří k tomu byli vybráni Hospodářskou komorou ČR.  Jednotná zadání v informačním systému NZZ stáhlo 99,6  % škol a 80 % škol je uplatnilo alespoň v jednom z vyučovaných oborů vzdělání; závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání v červnu 2010  skládalo 21 tisíc žáků (68 %). Přístup k jednotným zadáním v IS NZZ byl umožněn 461 školám, které tak získaly jednotná zadání pro uplatnění celkem v 1901 „školoborech“. Závěrečná zkouška podle jednotného zadání se uskutečnila v 1331 „školoborech“, tj. 70 % všech „školoborů“.

Jak je již zavedeným pravidlem, jsou po realizaci závěrečných zkoušek ve školách, tj. na přelomu června a července, zjišťovány názory škol na přípravu a realizaci závěrečných zkoušek a připomínky k jednotlivým jednotným zadáním.  Pro účely dotazníkového šetření v NÚOV zpracován strukturovaný elektronický dotazník zaměřený na 3 oblasti:

A. Přípravu závěrečné zkoušky podle jednotného zadání
B. Realizaci závěrečné zkoušky podle jednotného zadání
C. Názory školy na jednotné zadání závěrečné zkoušky.

Dotazník byl uložen přímo v informačním systému NZZ u každého jednotného zadání, ke kterému měla příslušná škola přístup. V červnu 2010 byly školy vyzvány, aby elektronický dotazník vyplnily v termínu do 15. 7. 2010.

Ke stanovenému termínu NÚOV obdržel 667 vyplněných dotazníků tj. 50 %  z celkového počtu „školoborů“, v nichž se konala závěrečná zkouška podle JZZZ.


publikace ke stažení publikace ke stažení (1,19 MB)