Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve šk. r. 2009/2010

Romana Jezberová a kol.

 publikace ke stažení publikace ke stažení (261,29 KB)


Materiál je určen editorům a autorům jednotných zadání. Obsahuje pokyny a doporučení pro složení autorského týmu, přípravu týmu na vlastní tvorbu zadání, jeho technické zpracování v programu „Tvůrce JZZZ“ a další metodické pokyny, zaměřené na prohlubování souladu jednotného zadání s koncepcí nové závěrečné zkoušky.