Realizace závěrečné zkoušky podle jednotného zadání ve školním roce 2010/2011

Materiál je určen ředitelům a pracovníkům škol, které budou připravovat závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Dovědí se, jak mají s jednotným zadáním bezpečně nakládat a jaká jsou obecná pravidla pro přípravu jednotlivých zkoušek.  

Využití jednotného zadání je pro školu a její žáky přínosné z několika důvodů:

  1. učitelé nemusí připravovat závěrečné zkoušky sami, ale využijí příslušné zadání zpracované autorským týmem složeným z pedagogů a odborníků z praxe působících v daném oboru;
  2. škola tak získá zadání závěrečných zkoušek srovnatelné svojí náročností se zadáním na ostatních školách, které daný obor vyučují, a může si vyzkoušet, zda kvalita její výuky se ostatním školám vyrovná;
  3. žáci budou skládat závěrečné zkoušky podle jednotně stanovených požadavků, na nichž se shodli pedagogové vyučující daný obor na různých školách (i v různých regionech) a které rovněž posoudili odborníci z praxe jako aktuální vzhledem k současným podmínkám výkonu profese.
    publikace ke stažení publikace ke stažení (240,94 KB)