Jednotného zadání pro obor Strojník-lodní doprava

Schůzka autorského týmu se uskutečnila se 11. 9. 2009 v NÚOV.

strojnik.jpgVedoucí týmu (editorkou JZZZ) je  Ing. Eva Rathouská Grmelová.
Členy jsou Bc. Kateřina Kožená a Rudolf Špaček ze SOŠ dopravní a strojírenské z Děčína.

Závěrečnou zkoušku v oboru bude letos skládat 36 žáků.