První schůzka týmů pro obory Tiskař a Knihař

Autorské týmy pro přípravu jednotných zadání v oborech Tiskař na polygrafických strojích a Knihař zahájily práci 8.10.2009 v NÚOV. Týmy řídí Mgr. Gabriela Šumavská.

tiskar.jpgČleny týmů jsou Ing. Jitka Vohanková a Šárka Utěkalová ze SŠ polygrafické v Praze 10, Bc. Sylva Staňková a Marie Hladká ze SPŠ polytechnické ve Zlíně. Závěrečnou zkoušku v uvedených oborech bude letos skládat 105 žáků.