Příprava jednotného zadání pro obor Železničář

První schůzka se uskutečnila 6. 10. 2009 v NÚOV. Tým řídí Ing. Eva Rathouská Grmelová.

zeleznicar.jpgČleny týmu jsou RNDr. Milena Esterová, Jaroslav Koc a Simona Sokolová ze SŠ v Českých Velenicích, Ing. Jiří Svoboda a Ing. Josef Pelech ze SPŠD Plzeň a Bc. Edita Fialová ze SOŠ Nové Město na Moravě. Závěrečnou zkoušku v oboru bude letos skládat 25 žáků.