Jednotné zadání pro obor Rekondiční a sportovní masér

Schůzka týmu, který řídí PaedDr. Věra Němcová, se uskutečnila 5. 10. 2009 v NÚOV.

maser.jpgČleny týmu jsou Bc. Jan Machač ze SŠ Aloyse Klara v Praze 4, Bc. Romana Hlinecká    ze SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené v Brně a Ing. Rostislav Nyč ze SOU DAKOL v Petrovičích u Karviné.

Závěrečnou zkoušku v oboru bude letos skládat 25 žáků.