Práce autorských týmů ve školním roce 2010/11

Tvorba jednotných zadání se řídí metodickými pokyny, které jsou zpracovány zvlášť pro obory kategorie H a obory kategorie E. Součástí pokynů je  harmonogram tvorby JZZZ a specifikace činnosti editorů a autorských týmů a jejich výstupů. Jsou zde uvedena metodická doporučení pro tvorbu témat jednotlivých zkoušek, zařazení otázek Obecného přehledu ze světa práce, případné využití samostatné odborné práce a vytvoření prostoru pro zařazení školní části do závěrečných zkoušek. Pokyny obsahují rovněž instrukce ke zpracování jednotného zadání v programu Tvůrce JZZZ.

Na přelomu srpna a září jsou editoři proškolení pro zpracování JZZZ, naučí se pracovat ve speciálním programu Tvůrce JZZZ, který je pro tvorbu zadání určen a na první schůzce autorského týmu s ním seznámí i autory.

Metodika tvorby JZZZ  2010/11, obory kat. H
Metodika tvorby JZZZ  2010/11, obory kat. E
Harmonogram tvorby JZZZ 2010/11 (125,21 KB