Metodika tvorby jednotného zadání

Metodika tvorby jednotného zadání školní rok 2010/2011, obory  vzdělání kategorie  H  Romana Jezberová a kol.  Vydal Národní ústav odborného vzdělávání v Praze 2010

MetodikaH.jpg Činnosti spojené se zpracováním jednotného zadání budou probíhat podle metodických pokynů stanovených v tomto materiálu, který se zaměřuje na organizační, koncepční i technické záležitosti tvorby JZZZ.
Při tvorbě JZZZ budete rovněž využívat:

připomínky škol a odborníků z praxe k JZZZ 2009/2010;

Vzdělávání tvůrců jednotných zadání, podklady (obory H) – metodický materiál v tištěné podobě;

speciální program Tvůrce JZZZ, který je určen pro zpracování jednotného zadání a poskytne Vám šablonu JZZZ – v elektronické podobě;

přístup do webového portálu informačního systému nové závěrečné zkoušky, ve kterém si můžete Vámi utvářené jednotné zadání vygenerovat ve formátu PDF na adrese https://skoly.nzz.nuov.cz/admin/;

přístup k JZZZ Vašeho oboru vzdělání ze školního roku 2009/2010 – v informačním systému nové závěrečné zkoušky (dále IS NZZ);

přístup k JZZZ modelového oboru vzdělání xx-xx-H/xx Mlynář v informačním systému nové závěrečné zkoušky (dále IS NZZ);

kvalifikační standard úplné kvalifikace Vašeho oboru vzdělání – v tištěné i elektronické podobě.

Centrální adresa pro komunikaci s řešitelským týmem projektu v NÚOV je editornzz@nuov_cz.


publikace ke stažení (600,26 KB)