Dopis školám zapojeným do projektu

Národní ústav odborného vzdělávání odeslal 1. dubna na školy poštovní zásilku, která obsahuje důležité informace o letošních závěrečných zkouškách. 

V poštovní zásilce najdete:

Obsahuje informace o průběhu závěrečných zkoušek v rámci projektu NZZ, pokyny pro práci s informačním systémem a obálku s přístupovým kódem a heslem.