Co připravujeme ve školním roce 2010/11

Pro školní rok 2010/11 se připravují jednotná zadání pro 128 oborů vzdělání kategorie H (tříleté učební obory) a pro 24 oborů kategorie E (určených hlavně pro žáky se zdravotním postižením). V čele jednotlivých autorských týmů bude 62 editorů – 35 ředitelů a učitelů odborných škol a 27 pracovníků NÚOV. Do každého autorského týmu nominovala Hospodářská komora ČR odborníka z praxe, který je zástupcem zaměstnavatelské sféry v daném oboru.

Přehled jednotných zadání a editorů 2010/11 – kat. H (111,50 KB)

Přehled jednotných zadání a editorů 2010/11 – kat. E (97,50 KB)

Dopis ředitelům SOŠ a SOU