Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obory Brašnář a Sedlář

se poprvé sešel 26. 10. 2009 v NÚOV. Editorem jednotného zadání je Mgr. Barbora Husová.

V týmu spolupracují Pavlína Bradáčová a Hana Múdrá ze SOU obchodního v Prostějově, Lubomír Vrtek a Vratislav Gabiš ze SOŠ a SOU zemědělského v Bernarticích. Závěrečnou zkoušku v těchto oborech bude letos skládat 17 žáků.