Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obor Výrobce bižuterie-kovová bižuterie

se poprvé sešel 3. 11. 2009 v NÚOV. Editorkou jednotného zadání je Ing. Jana Kottová.

bizu.jpgNa tvorbě zadání spolupracuje Mgr. František Lufinka, ředitel SŠ řemesel a služeb v Jablonci n. Nisou Závěrečnou zkoušku v oboru budou letos skládat 3 žáci.