Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obor Opravář zemědělských strojů

se poprvé sešel 23. 10. 2009 v SOU Praha-Radotín. Editorem jednotného zadání je ředitel školy Ing. Václav Hejda.

V týmu spolupracují Ing. Oldřich Semenec a Ing. Milan Kovář ze SOU zemědělského ve Chvaleticích, Ing. Josef Kutílek ze SOU v Novém Strašecí, Josef Mařík a Mgr. Antonín Sokol ze SOU Praha-Radotín. Závěrečnou zkoušku v oboru bude letos skládat 1393 žáků.