Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obor Zpracovatel dřeva

se poprvé sešel 22. 10. 2009 na pracovišti SŠ hospodářské a lesnické Frýdlant v Hejnicích. Editorem jednotného zadání je Ing. Libor Štrom z hostitelské školy.

zpracovatel.jpgNa tvorbě jednotného zadání s ním spolupracují jeho kolegové Manfred Michel a Jiří Čech. Závěrečnou zkoušku v uvedených oborech bude letos skládat 17 žáků.