Autorský tým pro obor Reprodukční grafik

Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obor Reprodukční grafik se poprvé sešel 8. 10. 2009 na SŠ polygrafické v Praze 10. Tým řídí   ředitel školy PaedDr. Jiří Cikán.

grafik.jpgČleny týmu jsou Romana Míčová z téže školy, Gina Crhová a Šárka Slavíčková z ISŠ polygrafické Brno-Slatina a Ivo Šabata ze SOŠ mediální grafiky a polygrafie v Rumburku. Závěrečnou zkoušku v oboru bude letos skládat 36 žáků.